Att odla i städer bildar fin gemenskap mellan människorna. En affär odlade t.ex. på sitt tak och sen såldes matvarorna direkt i affären och man slapp transporter. Stadsodling förekommer i hela världen.

Man kan odla på en vägg i tomma lokaler inomhus. Man kan odla i våningsplan i dessa lokaler och på hyllplan med hjälp av ledbelysning. Då växer plantorna i näringslösning.

Stadsodling kan innebära att invånarna får tillgång till egen mark för att odla bär och grönsaker i.

Sedan finns det även kolonilotter där invånarna har en egen bit mark, ibland med en stuga att odla i.

Ca 20 procent av stadens invånare vill odla. I Detroit finns det 800st olika stadsodlingar. Även hyreshus skulle kunna ha plantering av bärbuskar och fruktträd, på sina grönområden. En yta på en kvadratmeter kan ge upp till 20 kg mat. Det blir en grönare och mer levande stad med hjälp av stadsodling. Det är en relativt billig investering att odla och det är även en fin avkoppling att jobba med händerna. Man ser resultatet från frö till färdig planta. Det gagnar även fåglarna och insekterna med grönska i städer.