Våren 2004 började jag att jobba som vaktmästare för VKIF. Ett jobb som jag fortfarande har men det har hänt mycket under dessa 19 år som jag jobbat. När jag började arbetade jag på 100%. Detta visade sig vara i mesta laget då jag drabbades av en psykos 2010 då jobbmängden kan ha varit en faktor till att jag drabbades av psykisk ohälsa. Jag hade inte tillräckligt med tid för återhämtning då det under säsongen även fanns helgarbete utöver de 5 dagarna som jag jobbade.

 

Då jag var på psykiatrin i Ängelholm fick jag höra att det fanns ett Fontänhus i Båstad. Jag hade inte känt till detta och efter viss tvekan så träffade jag 2 personer från Fontänhuset. Det var det första steget till en ny bekantskap och flera nya personer som jag fick träffa. Efter Psykosen fortsatte jag att jobba men under perioden november – mars var jag ledig 1 dag/vecka för att kunna besöka Fontänhuset.

 

Men det skulle dröja ytterligare några år innan jag gick ner i arbetstid till 80%, men även då upplevde jag att återhämtningen från dag till dag inte var den bästa. Innan pandemin bröt ut valde jag att gå ner ytterligare i tid till 50% och nu jobbar jag 50%. Under högsäsongsperioden april – november jobbar jag varje måndag – fredag + några få timmar på lördag och söndag. Detta gör att jag kan vara mer regelbundet på Fontänhuset under hela året. Dessutom har Fontänhuset kvällsöppet vilket gör att det passar mig att delta i dessa aktiviteter. Om man vill och har möjlighet så kan det bli en bra kombination att både jobba och besöka Fontänhuset vid de tillfällen som passar.