Det finns en bok som heter 1001 albums you must hear before you die. Men det är inte den enda. Det finns flera olika om filmer och låtar. Jag undrar om man hinner med att göra 1001 unika saker eller fler under hela sin livstid. Alla lever olika liv och har olika mål, prioriteringar som de följer mer eller mindre regelbundet. Teoretiskt skulle det vara fullt möjligt att hinna med 1001 unika saker då det finns väldigt många kända resmål utspridda i olika länder. Sedan finns det ju saker som man kan uppnå på egen hand som att man hittar sin partner och bildar familj med denna.

Sedan kan man drabbas av både positiva och negativa erfarenheter positivt kan vara att man hittar vänner inom olika områden där man har gemensamma intressen. Något som har varit positivt för mig är att jag kom i kontakt med Fontänhusrörelsen då jag drabbades av psykisk ohälsa. Det var positivt men psykisk ohälsa kan vara negativt men det kan variera kraftigt från person till person. Man minns ju mest och helst det som är bra och positivt och tänker inte lika mycket på de negativa saker som händer (men i vissa fall får de stort fokus).

Det finns ju kreativa personer som artister och filmskapare som gör bestående verk som lever kvar långt efter de har skapat dem och även efter deras död. Detta borde innebära att dessa personer lättare uppnår 1001 saker i sitt skapande. Men för de personer som inte är kreativa kan det inte vara lika lätt att uppnå 1001 saker så det borde vara svårare för dem även om det inte är omöjligt.

Något som man kan fundera över är om de som är unga idag kan uppnå 1001 saker under sin livstid. Sociala medier och annan nyare teknik tar alltmer tid och de kan säkert om de vill. De måste få insikten att de behöver annan tid än den de ägnar åt gaming, tid med mobiltelefoner och datorer.

Vad tror du? Har du uppnått 1001 unika saker i ditt liv? Du kanske är på god väg men det vet du bäst själv.

Anders Nilsson