När jag i våras med spänning öppnade det dokument som innehöll den lista som skulle förkunna höstens praktikplatser så visste jag inte vad jag skulle förvänta mig. Vi hade visserligen fått lämna önskemål där vi fick önska så gott vi kunde och ville. Att gå in praktiken med ett öppet sinne var min strategi och därför undvek jag att vara för specifik i mina önskemål men att tillägga att en idéburen verksamhet vore intressant lockande så pass mycket att det inte gick att utelämna i min ansökan. Utan några garantier eller fingervisningar stod jag därmed och skrollade mig igenom listan med mitt pekfinger som följde praktikplatserna. När mitt pekfinger landade på Fontänhuset Båstad så visste jag inte vad jag skulle tro. Namnet var främmande för min del men det lät samtidigt intressant. Vad gör man egentligen på ett fontänhus?

Sommaren är kort som Tomas Ledin skrålade och i september var det dags för min första dag. Att kliva in på Fontänhuset var speciellt. Det finns ett stort engagemang, nyfikenhet och en värme som tidigt gav mig ett lugn och en känsla av att det verkade vara en bra verksamhet. Det är en känsla som har bekräftats och stärkts allt eftersom tiden har passerat. När min tid på Fontänhuset så smått börjar närma sig sitt slut så vill jag gärna dela med mig utav några tankar och reflektioner.

Att få kläm på hur huset och organisationen fungerade var till en början inte helt enkelt. Fontänhuset bygger på fontänhusmodellen som i sin utformning skiljer sig ifrån hur många andra verksamheter arbetar. För min egen del, med mina tidigare erfarenheter, har jag aldrig varit verksam inom en liknande organisation. Det som bland annat gör Fontänhuset unikt är det arbetssättet som bygger på flytande roller och arbetsuppgifter. Det är en modell som bygger på frivillighet och att den som vill kan jobba med det den önskar inom ramen att det ska vara huset till gagn. För min egen del skapade det här initialt frågetecken. Hur blir allt gjort utan tydliga ansvarsfördelningar och vad är vinningen med att inte specialisera oss inom huset? En organisatorisk utmaning, minst sagt.

Svaret på frågan är att det allra mesta blir gjort. Ibland tar det lite längre tid än vad vi först hade tänkt oss och ibland blir resultatet inte som alla hade tänkt sig. Men det är inte fel, tvärtom! Det finns en charm och en poäng i att allt inte blir som man först tror. Jag uppskattar verkligen det ansvar som fördelas och med det ett förtroende och det bygger en starkare människa och i förlängningen ett stakare hus.

Ambitionsnivån är hög. Det utvecklar och ger mening men samtidigt upplever jag att acceptansen måste få vara lika central som ambitionsnivån. Det handlar inte om effektivitet utan att optimera verksamheten efter individernas förutsättningar. Genom att styra verksamheten på ett sådant vis så tror jag att vi ser ett bättre resultat och vi ser också till att tar tillvara på alla olika kunskapar som finns på huset. Det är därför viktigt att alla bjudas in att vara delaktiga. Delaktighet och gemenskap hänger samman och är något vi dagligen arbetar med. Vår verksamhet handlar om människor och det är det vi kan allra bäst. Det handlar om att stärka individer och se människor växa. Det är det som är verksamhetens sanna ”output”. Den processen kommer inte med en färdig tidsram utan är lika individuell som individen i sig. Att få bevittna personlig utveckling på nära håll är fantastiskt och upplever jag är en morot för hela huset. Vi behöver varandra och det är något som stärker verksamheten. Det skapar en inkluderande miljö som gör att vi alla hjälpas åt och det skapar mening på flera olika plan!

Det jag upplever är att friheten inte innebär kravlöshet. Det skapar en dynamisk känsla där friheten ger plats för idéer att växa fram. Jag tror vi växer mer av morot än av piskan. Ett engagemang som bygger på intresse leder till en bättre slutprodukt än ett måste att få något gjort. Jag tror att friheten är en stark bidragande faktor till det engagemang som varje dag tar verksamheten och människorna framåt. En frihet som visar på ett förtroende som vi har för varandra. Det är okej att ingen är bäst på allt men det skapar positivt beroendeförhållande. Det gör att vi integrerar med varandra. Genom det sociala mötet så utvecklas vi och samtidigt berikas vår tillvaro vilket ger mening som i sin tur skapar engagemang.

Att få uppleva att det jag gör direkt skapar ett värde för mig själv, andra och i förlängningen huset tror jag stärker självkänslan. Att ges ett förtroende att driva något inom huset, stort som litet, det skapar ett självförtroende. Att vi hela tiden arbetar sida vid sida, det ger en trygghet och stärker vår acceptans för andra och kanske också i förlängningen för oss själva. Vi erbjuder också ett sammanhang. Det häftigaste är att vi gör det alla tillsammans. Naturligt tar några mer plats än andra men utan alla är vi inget.

Den verksamhet som bedrivs här i Båstad är unik och väl värd att utveckla vidare. Att arbeta efter en väletablerad idé ger trygghet. Även fast verksamheten arbetar efter en idé med några år på nacken känns den sin ålder till trots fräsch, pigg och lika aktuell. Den bygger på värden som är lika viktiga då som nu.

Jag upplever Fontänhuset Båstad som en välfungerande verksamhet som bidrar till positiva och långvariga förändringar. Jag hoppas att huset aktivt arbetar mer med medarbetarplanerna som jag tycker är ett bra och viktigt verktyg. Även Vägar ut-arbetet tror jag huset har möjlighet att aktivt arbeta mer med och diskutera kring.

Det är och har varit en förmån att få spendera min tid på Fontänhuset. Jag har uppskattat att arbeta efter en etablerad och fungerande modell som tillåter människor att växa. Det har varit en givande tid där jag har fått utrymmet att själv växa och ta för mig. Jag har känt ett stort förtroende och en stark gemenskap.

När det nya året nu är här så finns det all anledning att titta tillbaka på 2022. Den höst som har passerat har betytt mycket för mig. Jag är tacksam för det fina bemötandet jag har fått av hela huset. Möjligheten att få arbeta och umgås tillsammans med ett gäng fina människor har varit fantastiskt.

Jag vill passa på att tacka er alla för den här möjligheten och för den här tiden! Jag hoppas att 2023 blir just ditt år.