Psykisk ohälsa ökar snabbt i samhället framförallt hos unga och vår vision är att nå ut till unga vuxna som lever med psykisk ohälsa och erbjuder dem en väg vidare, de relationer som skapar, den förståelse som finns, de bra rutiner man får och den självkänsla som växer lägger grunden för ett bra och personligt stöd för att ta stegen tillbaka ut i arbetsliv och studier.