Pressmeddelande den 15 juni 2022

Psykla för Fontänhusen – fysisk rörelse ger bättre psykisk hälsa

Sveriges 13 Fontänhus samlas och psyklar (cyklar) 140 mil för den goda psykiska återhämtningen till ett gott liv som Fontänhusen i världen står för. Vi startar på Fontänhuset Falun den 3 augusti och går i mål på Fontänhuset Malmö den 12 augusti.  Rutten går sedan via samtliga Fontänhus i Sverige: Stockholm, Sköndal, Nyköping, Örebro, Motala, Göteborg, Falkenberg, Älmhult, Båstad, Helsingborg och Lund. Initiativet kommer från Fontänhuset Båstad.

Vi uppmärksammar det viktiga arbete som Fontänhusen gör varje dag hela året om och främjar en hälsosam livsstil. I sann fontänhusanda får alla Fontänhus i Sverige en chans att göra något tillsammans och som visar att fysisk rörelse ger bättre psykisk hälsa. Vi synliggör Fontänhuset på varje ort och skapar på så sätt uppmärksamhet angående Fontänhusmodellen. Fontänhusen riktar sig till personer som upplever eller har upplevt psykisk ohälsa. Fontänhusmodellen och dess 37 internationella riktlinjer går ut på att driva ett Klubbhus med en psykosocial arbetsinriktad rehabilitering.

Ulf Strömblad, Klubbhuschef i Båstad säger:

Det gläder mig att vi kan genomföra vårt Psykelprojekt som skapar en gemenskap mellan Sveriges 13 Fontänhus, nu i augusti. Jag är så stolt över projektgruppen på vårt klubbhus som är fokuserade på cykling, träning och kost men också på planering, följebil och annan logistik så att allt fungerar i 10 dagar.”

” Vi på Fontänhuset fokuserar på våra medlemmars friska sidor. Genom att driva vårt Klubbhus tillsammans, kan medlemmarna utnyttja sina förmågor och färdigheter på ett rehabiliterande och upplyftande sätt.”

Christoffer Rist, Handledare Psykelprojektet i Båstad säger:

”Precis som i vårt dagliga arbete på Fontänhuset Båstad, kommer deltagarna i Psykelprojektet att ha ett morgonmöte för att planera dagens etapp och sedan cyklar vi sida vid sida och efter egen förmåga genom Sverige. På varje Fontänhus längs vår rutt blir vi välkomnade när vi kommer fram på kvällen. Vi cyklar från varje klubbhus ca 09.00 nästa dag. I vår kontakt med dem är det flera medlemmar, handledare och styrelsemedlemmar som har anmält sitt intresse för att cykla med oss en bit på vägen eller hela etapper.”

Såväl kommuner, regioner och staten är vinnare på att Fontänhus finns – samtliga har en återbetalningstid på mindre än ett år – enbart 7 månader faktiskt. Detta visar studien från Payoff 2022 – en samhällsekonomisk utvärdering av Fontänhusen gjord på uppdrag av Sveriges Fontänhus Riksförbund som beviljats medel från Folkhälsomyndigheten till  studien (hela studien finns på www.fhb.nu).

Fontänhusen har en bred målgrupp och är öppna för alla med upplevd psykisk ohälsa. Vi arbetar icke vinstdrivande enligt Fontänhusmodellen och dess 37 internationella riktlinjer. Modellen går ut på att driva ett Klubbhus med en psykosocial arbetsinriktad rehabilitering som stödjer våra medlemmar som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. Fokus ligger på det friska och det som fungerar hos varje medlem.  Medlemmarna deltar frivilligt i den arbetsinriktade dagen som erbjuder ett varierat utbud av meningsfulla arbetsuppgifter men också sociala, kulturella och sportsliga aktiviteter. Fontänhusens medlemmars kompetens tas till vara och de får möjlighet att prova på, lära och utmana sig själva med nya arbetsuppgifter. Allt arbete i klubbhuset är utformat för att hjälpa medlemmarna att återfå sitt egenvärde, få ett mål och få självförtroende. Ambitionen är att medlemmarna ska bli starka och självständiga individer och få en insikt i hur värdefulla de är. Fontänhusen erbjuder ett framgångsrikt program som hjälper sina medlemmar att återgå till arbetsmarknaden eller utbildning.  Klubbhuset är en plats där medlemmar är väntade och behövda, och saknade om de inte är där (läs mer om Fontänhus www.fhb.nu  www.sverigesfontanhus.se www.clubhouse-intl.org )

Bildarkiv: https://fontanhusetbastad-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/team2_fhb_nu/EiCkcHo0b7VNli71ktfqda8BNWKbCsULiDChUB6injvCaA?e=J4m93b

Datum & cykelrutt

  • 3/8 onsdag Falun-Stockholm 23 mil
  • 4/8 torsdag Stockholm-Nyköping 11 mil
  • 5/8 fredag Nyköping-Örebro 14 mil
  • 6/8 lördag Örebro-Motala 10 mil
  • 7/8 söndag Motala-Borås 23 mil
  • 8/8 måndag Borås-Göteborg 7 mil
  • 9/8 tisdag Göteborg-Falkenberg 12 mil
  • 10/8 onsdag Falkenberg-Älmhult 14 mil
  • 11/8 torsdag Älmhult-Båstad-Helsingborg 15 mil
  • 12/8 fredag Helsingborg-Lund-Malmö 9 mil

Sponsorkontakt:

Christoffer Rist  0735-132411

Presskontakt:

Lena Galme       0708–379126

info@fhb.nu

Madelen Kos